Ing. Tomáš Selingr - poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Požární ochrana

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany, kontrolní činnost, tvorbu a vedení dokumentace v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb., a dalších navazujících platných právních předpisů, zejména: