Ing. Tomáš Selingr - poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

BEZPEČNOST PRÁCE

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolní činnost, tvorbu a vedení dokumentace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších navazujících platných právních předpisů, zejména: