Ing. Tomáš Selingr - poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Koordinátor BOZP na staveništi

Nabízíme komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi, kontrolní činnost, tvorbu a vedení dokumentace v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., a dalších navazujících platných právních předpisů, zejména: