Ing. Tomáš Selingr - poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

SLUŽBY V OBLASTI BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY

Naší hlavní činností je poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), v oblasti požární ochrany a ve specializované oblasti koordinace BOZP na staveništi.

Mezi nejvíce využívané služby patří implementace národních legislativních požadavků do firemních směrnic a dokumentů, případně tvorba směrnic nových, hodnocení rizik, optimalizace poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, poskytování odborných konzultací a kontrolní činnost.

Mezi naše zákazníky patří stavební společnosti, výrobní a provozní firmy i drobní odběratelé.

Vyjdeme vstříc Vaším požadavkům a potřebám! Pracujeme rychle, efektivně a kvalitně.